Ceník výkonů nehrazených ZP

Výkon

Cena v Kč

Vyšetření na řidičský průkaz na žádost pacienta (včetně vyšetření zorného pole = perimetru a barvocitu)

900

Vyšetření OCT = optická koherentní tomografie - 1 oko

500

Foto předního segmentu nebo očního pozadí non-mydriatickou fundus kamerou - 1 oko

300

Pachymetrie = vyšetření tloušťky rohovky - 1 oko

100

Vyšetření pacienta nebo cizince, nepojištěného u veřejné zdravotní pojišťovny (za každých započatých 30 min.)

1500

Vyšetření k vydání potvrzení o zdravotním stavu pro různé účely, např. na žádost pacienta, vstupní prohlídka vyžádaná zaměstnavatelem nebo nezdravotnickou institucí, např. soudem, policií - dle rozsahu požadovaného vyšetření

500-1000

Vyšetření zorného pole = perimetru pro účely nehrazené zdravotní pojišťovnou

600

Vyšetření zrakové ostrosti včetně předpisu brýlové korekce více než 1xročně spolu s vyšetřením autorefraktometrem více než 2xročně nehrazené zdravotní pojišťovnou

350

Vyšetření zrakové ostrosti včetně předpisu brýlové korekce více než 1x ročně nehrazené zdravotní pojišťovnou

250

Změření dioptrické mohutnosti brýlí na autofokometru

50

Kontrolní vyšetření s KČ

300

Odstranění malých lézí kůže víček a okolí očí (termokauter, abraze) -         1 projev

500

Odstranění malých lézí kůže víček a okolí očí (termokauter, abraze) - každý další projev

200

Edukace průplachu nosu konvičkou Jala Neti (terapie nadměrného slzení)

200

Výpis/ kopie z dokumentace na žádost pacienta nebo na písemnou žádost nezdravotnických institucí (s písemným souhlasem pacienta), např. na žádost pojišťovny, policie, soudních znalců, zaměstnavatele (hradí pacient nebo žádající instituce) dle rozsahu

200-300

Vyplnění jednoho formuláře např. pro přiznání bolestného, pro plnění pojistné události, pro přiznání různých výhod ze zdravotních důvodů, různé žádosti, např. o lázně, o přijetí do domova důchodců a jiné dle rozsahu

100-500

Vystavení potvrzení na základě provedených vyšetření, kopie receptu na brýle při ztrátě, respektive prodloužení platnosti receptu na brýle, vystavení kopie lékařské zprávy

50

Příplatek za komunikaci v jiném jazyce nebo komunikaci ztíženou / zprostředkovanou tlumočníkem

350

Poplatek za blokování objednacího času při neomluvených absencích

500

Přednostní objednání klienta ve výhradném termínu ev. mimo ordinační dobu za každých započatých 30 min.

500

 


Smluvní pojištěnci VZP a.s., nebo jiných pojišť, např. Slavia hradí vyšetření sami, nebo jsou odkázáni na ZZ, které má s příslušnou komerční pojišťovnou uzavřenou smlouvu.

Tato ordinace nemá uzavřenu smlouvu s žádnou smluvní komerční pojišťovnou v ČR.

 

Možnost VIP vyšetření na vlastní žádost pacienta přednostně mimo objednání nebo mimo ordinační dobu po dohodě s lékařem … poplatek 500 Kč.

Nevztahuje se na neodkladnou a akutní péči !