ONEMOCNĚNÍ SÍTNICE

  • diagnostika a management věkem podmíněné makulární degenerace VPMD, která je hlavní příčinou centrální ztráty vidění ve vyspělých zemích
    u dospělých nad 60 let věku
  • pravidelné sledování pacientů s DM (diabetes mellitus)

možnost využití nejnovějších technologií -  vyšetření OCT (optická koherentní tomografie) a vyšetření fundus kamerou